Ασφάλεια Ταξιδιού

Το Ασφαλιστήριο το οποίο προσφέρεται από την Olympic Insurance παρέχει μια περιεκτική κάλυψη σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές.

Το ασφαλιστήριο παρέχεται σε τρία σχέδια και αποτελείται από επτά τμήματα όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 ESSENTIAL

EXECUTIVE

EXECUTIVE PLUS

Τμήμα Α

Αποσκευές

N/A

€ 1.350

€ 1.700

Τμήμα  B

Χρήματα

N/A

€ 400

€ 600

Τμήμα C

Προσωπικά Ατυχήματα

€ 15.000

€ 25.000

€ 50.000

Τμήμα D

Ακύρωση  & Έξοδα Διαμονής

N/A

€ 600

€ 850

Τμήμα E

Ιατρικά Έξοδα

€ 55.000

€ 100.000

€ 200.000

Τμήμα F

Προσωπική Αστική Ευθύνη

€30.000

€ 30.000

€ 30.000

Τμήμα G

Καθυστερημένη Αναχώρηση μέχρι

N/A

€ 600

€ 850