Επαγγελματική Ευθύνη

Το Aσφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης καλύπτει τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων όσον αφορά απαιτήσεις που υποβάλλονται εναντίον του για παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος και πηγάζουν από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου.

Η Olympic Insurance παρέχει συμβόλαια Επαγγελματικής Ευθύνης για τα ακόλουθα επαγγέλματα:

Δικηγόρους

Συμβούλους Επιχειρήσεων

Ελεγκτές, Λογιστές

Πολιτικούς μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Σχεδιαστές

Παροχής υπηρεσιών διαχείρισης

Μεσίτες ακινήτων, Εκτιμητές Ακινήτων κ.τ.λ.