Ευθύνη Εργοδότη

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου Εργοδότη για καταβολή αποζημιώσεων σε εργοδοτούμενους του σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια (η οποία καθορίζεται σε σχετικούς κανονισμούς) που προκαλούνται σαν αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους στην εργασία του Εργοδότη στην Κύπρο ή στο εξωτερικό (για μόνιμους κάτοικους Κύπρου).