Ασφαλιστήριο Σκαφών Αναψυχής

Απώλεια ή ζημιά σε σκάφος αναψυχής, στη λέμβο του σκάφους, στις μηχανές και στον εξοπλισμό του συνεπεία ασφαλισμένου κινδύνου (σύμφωνα με τα Institude Yacht Clauses 1/11/85) ενόσω βρίσκεται εν υπηρεσία στη θάλασσα εντός των ορίων ναυσιπλοϊας ή παροπλισμένα εκτός ενεργού υπηρεσίας (περιλαμβανομένης της ανέλκυσης ή καθέλκυσης του σκάφους)

Προαιρετικά προσφέρεται κάλυψη:

για τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με τυχαία σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα ή ασθένεια και τυχαία απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που βρίσκονται πάνω στο σκάφος ή αλλού.