Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (C.A.R & E.A.R)

Το Ασφαλιστήριο Κατά παντός Κινδύνου Εργολάβων παρέχει κάλυψη κατά την διάρκεια των εργασιών που θα αναλάβει ο εργολάβος για ανέγερση ή ανακαίνιση κ.α. Το Ασφαλιστήριο συνήθως αποτελείται από δύο κυρίως κινδύνους:

  • Ζημιά σε Περιουσία
  • Αστική Ευθύνη

Τα έργα μπορεί να είναι: οικία, πολυκατοικία, συγκρότημα καταστημάτων ή γραφείων, σχολείο, εκκλησία, δρόμος, εργοστάσιο κ.α. Το ασφαλιστήριο καλύπτει και το εργολάβο και τον ιδιοκτήτη.