Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων

Το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων παρέχει ένα ευρύ φάσμα καλύψεων κάτω από ένα ασφαλιστήριο .

Το Πολυασφαλιστήριο μπορεί να προσφερθεί για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε τύπου ή βιομηχανίας.

Οι κυρίως καλύψεις που παρέχονται είναι οι ακόλουθες:

Τμήμα 1 – Ασφάλιση Περιουσίας

Τμήμα 2 – Διακοπή Εργασιών

Τμήμα 3 – Ασφάλιση Χρημάτων

Τμήμα 4 – Μεταφορά Εμπορευμάτων

Τμήμα 5 – Αστική Ευθύνη και Ευθύνη Προϊόντων

Τμήμα 6 – Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

Τμήμα 7 – Αλλοίωση Εμπορευμάτων εντός ψυκτικών θαλάμων

Τμήμα 8 – Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

 

Η Ασφαλιστική Εταιρεία Olympic προσφέρει πολυασφαλιστήρια  για λιανοπώλες, καφετέριες, εστιατόρια, γραφεία και φαρμακεία.